Dlaczego warto korzystać bezpośrednio z naszych usług?

Są ku temu przynajmniej trzy dobre powody. Po pierwsze, jest taniej! Przekazując dokumenty do biura, agencji czy "kancelarii" tłumaczeń, godzimy się mimowolnie na marże pośredników, które to marże mogą sięgać nawet 100%. Nie przypuszczamy bowiem chyba, że prowadzą oni swą działalność charytatywnie. Takie zlecenie i tak trafia do któregoś z tłumaczy z uprawnieniami, albowiem pod tłumaczeniem uwierzytelnionym podpisuje się i przystawia swą pieczęć zawsze konkretna osoba z listy ministerialnej, ponosząc z tego tytułu pełną odpowiedzialność, nie zaś biuro, spółka czy inny podmiot zbiorowy. Po drugie, będzie przypuszczalnie szybciej. Powszechne wyobrażenie, że oto na zapleczu u tych usługodawców jest grupa tłumaczy języków wszelakich, wykonujących swą pracę "in-house", jest całkowicie błędne. Tłumacze przysięgli nie są pracownikami takich podmiotów, w związku z tym nie świadczą też im usług na wyłączność. Przeważnie prowadzą własną działalność gospodarczą lub są tzw. "wolnymi strzelcami" (ang. "freelancer"). Po trzecie wreszcie, tłumaczy obowiązuje ścisła tajemnica odnośnie do treści powierzonych im dokumentów, przy czym sankcje za ewentualne sprzeniewierzenie się temu obowiązkowi są dużo bardziej dotkliwe, niż te grożące tylko na zasadzie odpowiedzialności ogólnej. Innymi słowy, bezpośredni kontakt z TP to prostsza, szybsza, tańsza i bezpieczniejsza droga do celu.